Frequently Asked Question FAQ

(Bahasa Melayu)

Testpaper.com.my adalah satu platform website yang menjadi perantaraan antara Penjual/ Penyumbang kertas soalan/ modul dan Pembeli dalam urusan jual beli kertas ujian/modul secara atas talian.
Pengguna testpaper.com.my terbahagi kepada 2 pihak iaitu Penjual/ Penyumbang & Pembeli kertas soalan/ modul.

Penjual/ Penyumbang: Pihak Sekolah & Guru-Guru
Pembeli: Ibubapa, Pelajar dan Guru-Guru

Pengguna perlu mendaftar dahulu untuk membuka akaun jika ingin melakukan transaksi belian secara atas talian di testpaper.com.my. Hanya pengguna yang mempunyai akaun sahaja yang layak membeli di Testpaper.com.my.
Penyumbang (Contributor) merupakan pihak yang menyumbang kertas ujian/modul ke dalam Testpaper.com.my untuk dijual. Penyumbang (Contributor) adalah terdiri di kalangan guru-guru sekolah.
Pengguna hanya perlu mendaftar dan mengaktifkan sebagai akaun Penyumbang (Contributor) melalui borang pendaftaran yang disediakan.
Penyumbang (Contributor) boleh menjual dokumen (Kertas ujian/Modul) di dalam Testpaper.com.my.
Penyumbang (Contributor) hanya perlu muatnaik dokumen (Kertas Ujian/ Modul) ke dalam Testpaper.com.my dan dokumen tersebut akan dipamerkan (Published) kepada pengguna atas talian.
Hanya dokumen format PDF dan Microsoft Doc sahaja yang boleh dimuatnaik ke sistem Testpaper.com.my. Saiz fail tersebut tidak melebihi 5Mb.
Ya, setiap hasil jualan/ pendapatan akan dikongsi di antara Pihak Testpaper.com.my dan Penyumbang (Contributor). Hasil jualan/pendapatan penyumbang (Contributor) akan disebut sebagai Komisyen (Commission) di dalam sistem Testpaper.com.my.
Pembayaran Komisyen (Commission) akan dibuat hanya apabila diminta oleh Penyumbang (Contributor). Pembayaran Komisyen (Commission) akan dibuat 2 kali sebulan iaitu pada 1 haribulan dan 16 haribulan pada setiap bulan.

1. Pengguna perlu membeli kredit di bahagian “Buy Credit”.
2. Cari dan Pilih dokumen yang ingin di beli di bahagian “Shopping”.
3. Masukkan dokumen yang ingin dibeli ke dalam “MyCart” dan “Checkout”.
4. Pastikan credit anda mencukupi semasa pembelian dilakukan.
5. Setiap dokumen yang telah Berjaya dibeli akan dimasukkan ke dalam “My Papers”.

Ya, Credit Pengguna mempunyai tarikh luput. Tarikh luput Credit adalah berbeza bagi setiap pakej Credit yang dibeli. Pengguna digalakkan menghabiskan baki Credit sebelum dari tarikh luput.
Pelajar boleh membeli Credit dengan menggunakan akaun bank/kredit kad ibubapa dengan mendapat kebenaran ibubapa terlebih dahulu. Walau bagaimanapun ibubapa digalakkan membuka akaun testpaper.com.my bagi pihak anak-anak/pelajar.